อนุโมทนาบุญคะ

เมื่อวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2549

อนุ มทนาบุญคะ

พิธีหล่อพระคะ

อนุ มทนาบุญคะ

 

ตาลได้ไปบวชชี ถือศีล 8 มาคะ
ที่วัดเขาแตงอ่อน จ.ชลบุรีคะ
การไปบวชครั้งนี้ถือโอกาสบวชให้นายหลวง
และบวชให้พ่อด้วยค่ะ
ไปกันแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมาก
มีกังวลก่อนไปบวชว่าจะทำได้ไหมนะ
แต่อีกใจก้อคิดว่าคนอื่นเค้าทำได้เราก้อทำได้สินะ
ครั้งนี้เป็นการไปถือศีลครั้งแรกของตาลคะ

เลยมีวิตกจริตบ้างเพราะรู้มาว่าต้องนอน 4 ทุ่ม ตื่น ตี 3 ค่ะ

อนุ มทนาบุญคะ

ปลาในวัด

วันเดินทางกว่าจะไปถึงวัดก้อมีขับรถหลงทางกันบ้าง
พอดีมีรถมอเตอร์ไซด์ขับมาเลยถามทางเค้า
พี่เค้าใจดีพาไปถึงในวัดเลยคะแต่มารู้ตอนหลังว่าเค้าก้อมาช่วยทำงานที่วัดด้วย
เพราะวันที่ตาลไปบวชเค้ามีการเข้าคอร์ชบวชกันล่วงหน้าแล้ว
คือบวชตั้งแต่ 1 - 6 ธ.ค. 49 ค่ะ 
แล้วอีกอย่างวันที่ 3 ธ.ค. 49 มีการหล่อพระด้วย
เป็นพระมหากัจจายนะเถระหรือพระสังกัจจายน์ค่ะ
และตาลได้ความรู้ใหม่เพิ่มมาด้วยละคะ
คือเมื่อก่อนพระมหากัจจายนะเถระไม่ได้มีรูปร่างอ้วนดำอย่างที่เรา ๆ เห็นกันนะค่ะ
แต่มีประวัติความเป็นมาคือ
ผู้เป็นปุโรหิตประจำราชสำนักของพระเจ้าจัณฑปัชโชต กษัตริย์แห่งกรุงอุชเชณี รัฐอวันตี 
พระมหากัจจายนะมีนามเดิมว่า กัญจนะ เพราะมีรูปร่างสวย  
คนทั่วไปเรียกท่านตามชื่อสกุลของท่านว่า กัจจายนะ 
ท่านได้ศึกษาพระเวทต่างๆ จนมีความแตกฉาน 
ครั้นเมื่อบิดาของท่านถึงแก่กรรม 
ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปุโรหิตในราชสำนักของพระเจ้าจัณฑปัชโชติแทนบิดาของท่าน
เมื่อพระเจ้าจัณฑปัชโชติทรงทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเที่ยวสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนอยู่ 
จึงรับสั่งให้กัจจายนปุโรหิตไปกราบทูลเชิญเสด็จมาสู่อาณาจักรของพระองค์บ้าง 
กัจจายนปุโรหิตนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจากที่พอ
ได้ทราบข้อธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อยู่บ้าง 
จึงเป็นโอกาสทูลขอพระเจ้าจัณฑปัชโชติอุปสมบท 
เมื่อได้รับพระบรมราชาณุญาตแล้ว กัจจายนปุโรหิตพร้อมด้วยคณะอีก ๗ คน
ได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
และเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุพระอรหัตตผลแล้วทูลขออุปสมบทพร้อมด้วยคณะทั้ง ๗ คน
พระมหากัจจายนะเป็นผู้มีรูปงาม มีผิวพรรณผ่องใส 
พระภิกษุอื่นๆ เห็นท่านแต่ไกลมักเข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมา 
(พระพุทธเจ้า,พระอานนท์และพระมหากัจจายนะ เป็นผู้มี "รูปหล่อ" 
เมื่อมองแต่ไกลมักมีผู้คนสับสนว่าท่านไหนเป็นท่านไหน)
 

แล้วไฉนรูปบูชาของท่านจึงมีลักษณะเป็นพระอ้วนลงพุง 

อนุ มทนาบุญคะ

มีเรื่องเล่าไว้ในพระธัมมปทัฎฐกถา ภาค ๒ เรื่อง โสเรยยะ 
ว่าบุตรชายของเศรษฐีคนหนึ่งแห่งเมืองโสเรยยะ 
เห็นพระมหากัจจายนะเถระแล้วนึกอกุศลว่า 
หากตนได้ภรรยามีรูปงามอย่างพระมหากัจจายนะเถระก็จะดี 
ด้วยอำนาจบาปนั้นเขาเลยกลายเป็นผู้หญิงทันที 
ภายหลังพระมหากัจจายนะเถระทราบเรื่อง 
พิจารณาว่ารูปกายของท่านเป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดกามราคะ 
สร้างอกุศลกรรมให้เกิด ท่านจึงขอพระอนุญาตจากพระพุทธเจ้า 
แล้วอธิษฐานเปลี่ยนแปลงร่างกายของท่านให้อ้วนขึ้นผิดรูปไปจากเดิม 
ในยุคปัจจุบันผู้คนก็ยังพากันหลงใหลในรูปลักษณ์ของท่านว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ 
มีนัยถึงความมั่งมีศรีสุข หลงใหลบูชาขอให้ได้ลาภสักการะ 
แต่หากเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่แท้
ศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
จะพบคุณธรรมในพระมหากัจจายนะที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องควรยึดเป็นแบบอย่างคือ
๑. เป็นพระภิกษุที่ดี พระมหากัจจายนะเถระระมัดระวังควบคุมการแสดงออก 
มีการสำรวมอิริยาบถ เป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์ทั่วไป 
เมื่อพระสงฆ์ประชุมกัน ณ ที่ใด แม้พระมหากัจจายนะเถระยังไม่มา 
พระสงฆ์ทั้งหลายจะเว้นที่นั่งไว้สำหรับท่านเสมอ 
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า การที่พระมหากัจจายนะเถระ
ได้รับความเคารพนับถือจากสงฆ์ด้วยกันนั้น เป็นเพราะท่านเป็นผู้สำรวมอินทรีย์
๒. เป็นผู้มีความสามารถทางภาษา อธิบายเรื่องย่อให้พิสดาร 

ทำเรื่องยากให้ง่าย พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอกทัคคะในการอธิบายความย่อให้พิสดาร

อนุ มทนาบุญคะ

ซึ่งการหล่อพระในครั้งนี้นับว่าตาลเองโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมงาน
และได้ช่วยงานตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการผูกด้ายสายสินธุ์
การไปบวชครั้งนี้ทำให้ใจสงบลงได้
ทำให้นำคำสอนมาปรับปรุงความคิดตัวเองได้มาก
คำสอนหลาย ๆ เรื่อง ยกตัวอย่างเรื่องทำบุญ
คนเรามักจะเอาเงินเอาทองไปซื้อของใช้เพื่อสนองตัณหาของจิตใจตัวเอง
แต่ยังมีอีกหลายคนที่ใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง

แต่ถามสักนิดว่าเคยคิดจะทำบุญเข้าวัดกันบ้างไหม

อนุ มทนาบุญคะ

อนุ มทนาบุญคะ

 

การโอ้อวดกันว่าฉันมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ พระท่านสอนว่าเป็นการใช้จิตของตัวเองไม่เป็น 
ร่างกายของคนเราเกิดมาแล้วก้อต้องมีดับไป
วันนี้เราได้ทำอะไรให้กับคนที่เรารักแล้วหรือยัง
เราได้ทำบุญอะไรกันบ้างไหม
อย่ามั่วแต่ใช้บุญเก่ากันนะคะเพราะบุญนั้นอาจจะหมดลงได้
ถ้าเราไม่มีการทำบุญเพิ่มเข้าไป
การทำบุญก้อเหมือนการหยอดเงินในกระปุกออมสิน
ไม่ใช้จะทำมากจนเกินไปทำแค่พอดีไม่ให้เราเดือดร้อนก้อพอแล้ว
ไม่เช่นนั้นบุญอาจกลายเป็นบาปได้
ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ สะสมบุญกันไปนะคะ
ไม่ใช่ทำบุญเพื่อลบล้างกรรมนะค่ะ
เพราะกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นนั้นลบล้างไม่ได้

แต่เราสามารถทำบุญเพื่อให้บุญนั้นส่งเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ค่ะ

อนุ มทนาบุญคะ

วันที่กลับได้ไปไหว้หลวงพ่อโสธร ไปถวายโลงศพมาด้วยคะ ไปดูโบสถ์ใหม่ราคานับพันล้านค่ะ
เป็นหินอ่อนทั้งหลังเลยสวยและเย็นมาก

ไปเสี่ยงเซี่ยมซีมาด้วยนับว่าการเซี่ยมซีครั้งนี้ได้ใบดีค่ะเลยเก็บเอาไว้นาน ๆ ได้ดีสักที

อนุ มทนาบุญคะ

และขอฝากไว้สักนิดถึงคนที่ทำแท้งมาหรือคนที่แท้งบุตรเอง
รวมทั้งคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องการทำแท้งด้วยนะคะ
การทำแท้งหรือแท้งบุตรนั้นการทำบุญใด ๆ ก้อไม่สามารถ
ที่จะช่วยให้ลูกของคุณไปเกิดได้คะ
คือถ้าเราดวงยังไม่ตกก้อไม่เป็นไรนับว่าเราทำบุญมาเยอะ
แต่ถ้าเราดวงตกหรือดวงไม่ดี จิตของเด็กที่เสียไปเค้าจะคอยดึงดวงเราให้ตกลง ๆ ค่ะ
วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการทำบุญกับการหล่อพระพุทธรูปบูชา

ตรงนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

อนุ มทนาบุญคะ

อนุโมทนาน่ะค่ะ

     Share

<< ไปบวชชีมาละเธอลืมจะไหม >>

Posted on Fri 8 Dec 2006 17:23

 

 
  
 
พี่เจรักพี่ก้อย
มดดำ
พี่นาน่า
อาร์กับน้องใบบัว
art
น้องแนนน้อย
พี่นนนี่
star_dao
สามสาวสวย(ไม่โสด)
พี่แขก
พี่เมวี่
น้องแป้ง
พี่อุ๋ม
กุ๊ก
พี่ต๋อย
พี่เอมี่
แหม่ม
ไดจิ
น้องแพร์
นู่เนม
พี่แพร์
หมอปุ้ย


ทรงไหนดีละนี่
อดีตก้อคืออดีต
Happy Valentine's Day น้าตาลคนสวย
ไปงานบวชเพื่อนมาคะ
วันแห่งความรัก
วิธีทำปลาหมึกสะดุ้ง
ข้าวคลุกกะปิ
ชาบู ชาบู & โรงพยาบาล
งานยังเยอะอยู่เลย
จะทำงานไปเพื่ออะไร
ความลับ
4 วัน งานเพิ่ม 10 อย่าง
ไปทะเลกันไหมคะ
ความทรงจำของไดอารี่คลับ
ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่คะ
สวยมะคะตัวเอง
เก็บตกตอน..บ้านแม่อ้อกับนู่อะตอม
ไปงานปาร์ตี้แฟนซี
เธอลืมจะไหม
อนุโมทนาบุญคะ
ไปบวชชีมาละ
แค่นี้ก้ออุ่นใจ
ใครสักคน
น้องอะตอมคลอดแล้ว
ส่งใจช่วยแม่น้องอะตอมเบ่ง เบ่ง
นางแบบ(ท้องโต)
ก้อแค่นี้เอง-ปล.ถึงเพื่อน ๆ ในไดคลับ
งานยังเยอะเหมือนเดิม
อัพทั้งเดือนกันยายน
เพิ่งเข้าใจ....ช่างเถอะ
ที่ทำงานโดยรถถังปิดเต็มเลย
"ขอพี่อัพไดอารี่ของตาลอีกสักครั้งนะครับ"
วันเกิด.เกิดเรื่อง(อีกแล้ว)
ไม่รักดี+my birthday
คิดถึงจัง
ทางเดินแห่งรัก
เค้าชอบต้า AF 3 อ่ะ
ตอนที่ 11 - 20 พร้อมท่าลดพุง ใน 180 วันกับเป้าหมายที่มากกว่าคำว่าลดน้ำหนัก
ตอนที่ 3 - 10 ใน 180 วัน (กับเป้าหมายที่มากกว่าคำว่าลดน้ำหนัก)Comments

สาธุ
พี่ชาย   
Fri 8 Dec 2006 17:39 [2]

a
  
Fri 8 Dec 2006 17:36 [1]
Post Comment

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn